Gratis verzending in NL
Proefplaatsing mogelijk
Enkel topkwaliteit
Vragen? bel 06-47989243

Algemene voorwaarden Zittotaal

Bekijk hier de algemene voorwaarden van Zittotaal.

Deze zijn onderverdeeld in de volgende artikelen

Artikel 1 Definities

Artikel 2 Algemeen

Artikel 3 Offertes en Aanbiedingen

Artikel 4 Contractsduur

Artikel 5 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzeggen

Artikel 6 Overmacht

Artikel 7 Betaling en incassokosten

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

Artikel 9 Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

Artikel 10 Aansprakelijkheid

Artikel 11 Vrijwaring

Artikel 12 Geheimhouding

Artikel 13 Intellectuele eigendom

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen

Artikel 15 Vindplaats en wijziging voorwaarden

ZitTotaal - Alle rechten voorbehouden. | Voorwaarden | Privacy Policy | Retourbeleid | Cookies |

 

Download hier mijn gratis ebook met 20 tips om beter te zitten